fredag 19 mars 2010

U.K. Subs - Stranglehold


Ser ut att vara en inspelning modell Ä från Brittisk tv. Charlie Harper spelar och håller i gång än - somliga ledsnar aldrig, och bra är väl det - man ska hålla i gång så länge det är roligt!

Inga kommentarer: