söndag 7 mars 2010

Hunter S. Thompson

Hunter S. Thompson, journalist och författare, skrev bl.a boken Fear and Loathing in Las Vegas, vilken anses av många vara en av sin tids viktigaste böcker. Boken bidrog också starkt till att skapa en personkult kring Thompson, som genom sin liberala hållning och positiva inställning till droger tilltalade många likasinnade. Han var också väldigt kvicktänkt och hade alltid svar på tal, oavsett om det gällde politiska eller kulturella frågor. Thompson gjorde sig också känd för sina utseendemässiga attribut: Han bar ofta solglasögon, solhattar, hawaiiskjortor och andra aparta kläder. Han använde ofta cigarettmunstycke när han rökte, vilket ytterligare bidrog till en excentrisk image. Enligt honom själv kände han ofta stor press på att leva upp till den myt han själv skapat genom sina ofta överdrivna artiklar, essäer och böcker. Detta kan ha lett till en snöbollseffekt rörande mytspridningen runt hans person och kan ha bidragit till hans på många sätt destruktiva beteende.

Den 20 februari 2005 begick Thompson självmord i sitt hem i Woody Creek nära Aspen.

Inga kommentarer: