måndag 8 mars 2010

Testa din bloggs LIX värde

Är texterna du skriver på din blogg långa och ogenomträngliga för läsaren, alternativt håller din blogg barnboksnivå? Lix är ett verktyg för att beräkna läsbarhetsindex på texter och hemsidor, vilket kan vara av intresse för varenda bloggare att kolla upp.
Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få en uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent. Det finns flera olika läsbarhetsindex, men i Sverige är LIX det mest använda. LIX utvecklades på 1960-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson.

Vid en analys av min blogg -DES- visade det sig att "Textens läsbarhetsindex är 27, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, barnböcker" det kan ju tyckas är en dålig kvalificering, men jag är jättenöjd med den, det är ju ändå bara puckon som läser min blogg ;)

1 kommentar:

Todde sa...

Jäpp och jag ett av alla puckon som fortsätter att läsa din barnboksblogg.