tisdag 28 september 2010

Tecknar-Olle

Tecknar-Olle, eller Olle Johansson som han egentligen heter, är idag Sveriges ledande politiske tecknare, såväl inom landet som på den internationella arenan.

Han började sin tecknarbana i tidig ungdom och upptäcktes snabbt av veckotidningen Nord-Sverige på 70-talet och levererade politiska teckningar dit i många år. År 1977 inledde han en anställning som nyhetstecknare på Sveriges Television i Sundsvall, där han verkade fram till 1988 då han lämnade televisionen för att istället börja arbeta som ledartecknare på tidningen Norra Västerbotten i Skellefteå.

I början av år 2007 lämnade Tecknar-Olle sin anställning på Norra Västerbotten för att helt bli frilansare. Detta eftersom förfrågningarna från andra tidningar såväl inom som utom landet blivit allt fler. Olle har dock ett avtal med Norra Västerbotten och hans teckningar kommer även i fortsättningen att återfinnas på tidningens ledarsida.

Även andra tidningar i landet använder Olles teckningar regelbundet, till exempel Nerikes Allehanda.

Inga kommentarer: