torsdag 9 september 2010

Svastikor vi minns, Finlänska frihetskorset

Till den finska nationella heraldiken har svastikan kommit via konstnären Akseli Gallen-Kallela, som använde svastikan i ornament i sin första Aino-triptyk (illustration till det finska nationaleposet Kalevala) från 1889. När Finland blev självständigt 1917, så blev det Gallen-Kallelas uppgift att skapa den nationella heraldiken. Därifrån bland annat har det finländska Frihetskorset fått sin svastika. Svastikan användes också i symbolen för den finska militära lottakåren Lotta Svärdsorganisationen. Lotta Svärd, verkade 1920-1944. Organisationen förbjöds därefter, enligt fredsavtalet med Sovjetunionen.

Inga kommentarer: