torsdag 4 februari 2010

Tjuvfiskarn

Herbert hade varit och tjuvfiskat. Då han fått ett flertal gäddor tänkte han att han skulle skänka prosten den största. Han stoppade gäddan under svångremmen, ty han ville inte visa någon att han sprang med gåvor.När han kom till prosten var denne ute i ett ärende, men prostinnan var hemma och gubben blev visad in i salen där prostinnan höll symöte med socknens skvallertanter. När prostinnan kom Herbert till mötes och då denne fick se alla kärringar glömde han hålla i gäddan, varvid den plötsligt slog ett slag med stjärten och gled ner i gubbens byxor. Men Herbert var snabb och fick den i ett stadigt grepp mellan benen och utbrast: -Styr dig din jäkel!

Inga kommentarer: