onsdag 24 februari 2010

Hjälp är på väg!

Bottenviken är igenfrusen - men, hjälp är på väg! den finska alkoholdrivna isbrytaren Ylinen har satt kurs mot sverige.
Ylinen

Tack till Roger

Inga kommentarer: