tisdag 31 augusti 2010

Hans Lindström, tecknare

Hans Lindström, född 1950, är en svensk satirisk skämttecknare.

Lindströms alster finns i ett tjugotal olika tidningar och tidskrifter över hela landet, till exempel Dagens Nyheter. Ernie och Folket i Bild. Han har dessutom gett ut ett stort antal album.

Lindströms starka sida är att han förstår att se det absurda och komiska, även i allvarliga och till och med djupt tragiska situationer. Han kan knappast sägas passa in i något ideologiskt fack, utan tar sig friheten att rikta sina satirer åt alla håll och inriktningar.

Lindström tog sin filosofie doktors-examen i litteraturvetenskap 1993 i Lund.

Inga kommentarer: