torsdag 6 maj 2010

Alkohol kan vara bra för diabetiker

Diabetiker som dricker ett till två glas vin om dagen löper lägre risk att insjukna i hjärtkärlsjukdomar än de som inte dricker alkohol. Det visar en ny rapport från SBU, Statens
beredning för medicinsk utvärdering.(SVT Text)

Perfa ..å så nårra bärs på det va?

Medicin

Inga kommentarer: