onsdag 26 oktober 2011

Ur det Hitlerska fotoalbumet

Hitler till Neville Chamberlain vid ett av hans besök 1938: Yo Kamberlein, What kind of bees makes milk?
Chamberlain: ???
Hitler: BOOBEES!

Inga kommentarer: