fredag 31 augusti 2012

Erik Ullenhag och somalierna

Kommuner som tar emot somaliska anhöriginvandrare ska få dela på 1,3 miljarder kronor i bidrag från staten. Pengarna ska delas ut under fyra år. Dessutom ska de somalier som kommer hit ha rätt till etableringsstöd. Det har regeringspartierna enats om inför den kommande höstbudgeten.
Somalier är den största gruppen asylsökande i Sverige, medan antalet asylsökande somalier sjunker i övriga Europa, stiger det i Sverige. Sverige tar emot flest somalier i Europa (*1).
Sysselsättningen bland somalier i Sverige är bottenlåg och företagandet knappt märkbart. Det finns omkring 50 000 somalier i Sverige. Sysselsättningen för folkgruppen har legat på mellan 22 och 29 procent under hela 2000-talet, somalier är därmed den grupp utrikesfödda som har svårast att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.
Enligt Benny Carlson, professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, finns det flera förklaringar till varför arbetslösheten är så hög bland somalier. Många av dem har tidigare sysslat med boskapsskötsel och småskalig handel,  få har erfarenhet av industriellt arbete.
– Det gör att de inte har lyckats lika bra som till exempel bosnier på traditionella svenska industriorter.
En annan förklaring kan vara att utbildningsnivån bland somalier ofta är låg, eftersom det mångåriga inbördeskriget har gjort att skolgången inte har fungerat i landet, mindre än 50% av männen är läskunniga, motsvarande siffra för kvinnor är 25%. 2009 fanns endast 146 somaliska företagare i Sverige, ingen annan grupp utrikesfödda visar ett så lågt företagande (*2).
Svensk-somalierna är den snabbast växande gruppen i Sverige, nativiteten är hög, varje kvinna föder i genomsnitt 6,7 barn, jfr svenska kvinnor 1,7 barn (*3).
 (*1 Källa: Riksdag och Departement (rop.se) *2. Texten är hämtad ur rapporten: Företagarnas flykt – om somalisk flyttning till England, som givits ut av tankesmedjan Fores och finns publicerad i Arbetsmarknaden en tidning från Arbetsförmedlingen. *3 Källa: migrationsverket.se, SCB)
Erik Ullenhag, integrationsminister: – Målsättningen är att människor som kommer till Sverige vill och kan arbeta och lära sig det svenska språket. Jag tror att vi ska akta oss för att hamna i en situation där vi förutsätter att exempelvis somalier inte ska kunna komma i arbete.
-----------------------------------------------------------------------------------

Man tar sig för pannan och häpnar!

Jag tror vi ska akta oss för i en situation där vi förutsätter att: våra folkvalda politiker skulle uppvisa någon form av sunt förnuft.

och..

Jag tror vi ska akta oss för i en situation där vi förutsätter att: Erik Ullenhag behåller sin post som migrationsminister särskillt länge till.
 

Inga kommentarer: