fredag 23 september 2011

Blå Brigader - Medborgarsång

Så sant vi äga ett fädernesland,
vi ärvde det alla lika,
med samma rätt och med samma band
för både arma och rika;
och därför vilja vi rösta fritt
som förr bland sköldar och bågar,
men icke vägas i köpmans mitt,
likt penningapåsar på vågar.

Medborgarsång, en annan tid en annan gång

Medborgarsång, vägen till frihet är alltför lång

Vi stridde gemensamt för hem och härd,
då våra kuster förbrändes.
Ej herrarna ensamt grepo till svärd,
när varnande vårdkase tändes.
Ej herrarna ensamt segnade ner
men också herrarnas drängar.
Det är skam, det är fläck på Sveriges banér,
att medborgarrätt heter pengar.

Medborgarsång, en annan tid en annan gång

Medborgarsång, vägen till frihet är alltför lång

Det är skam att sitta som vi har gjort
och tempel åt andra hälva,
men kasta stenar på egen port
och tala ont om oss själva.
Vi tröttnat att blöda för egen dolk,
att hjärtat från huvudet skilja;
vi vilja bliva ett enda folk,
och vi äro och det vi vilja.

Medborgarsång, en annan tid en annan gång

Medborgarsång, vägen till frihet är alltför lång.

Blå brigader har tonsatt Verner von Heidenstams dikt Medborgarsång, en dikt som är hämtad från diktsamlingen Ett folk utgiven 1899.

Inga kommentarer: